Home

Radioaktív izotópok

Aktivitás. Egy adott radioaktív forrás aktivitása megmondja, hogy hány bomlás történik másodpercenként. Mértékegysége a Bq (Henri Becquerel tiszteletére), 1 Bq másodpercenként egy bomlásnak felel meg.Régebbi mértékegység a Ci (Curie), 1 Ci egy gramm rádium aktivitásának felel meg (3,7·10 10 Bq). A radioaktív bomlás teljesen véletlen jelenség, egy adott atommagról. A radioaktív izotópok átalakulása úgy zajlik le, hogy egy adott anyagmennyiségben egységnyi idő alatt a még átalakulásra váró magoknak mindig azonos hányada alakul át. Ha egy radioaktív izotóp atommagjában lezajlott az átalakulás, akkor az a mag többé nem vesz részt ugyanabban az átalakulásban A mesterséges radioaktivitás, az izotópok. Az α részek bombázásával keletkező radioaktív magból általában pozitronok lépnek ki. Csak két olyan esetet ismerünk, mikor az α-részekkel keltett radioaktív mag elektronokat bocsát ki. Ezek: 12Mg25+ α→13Al28 + p, 13Al28 →14Si28 + e 14Si29+ α→15P32 + p, 15P32→16S32 + e.

Izotóp Intézet Kft

Radioaktivitás - Wikipédi

Izotópok Izotópoknak nevezzük az olyan atomokat, amelyek magjában a protonok száma megegyezik, de a neutronok száma különböző. Ebből következik, hogy az izotópok kémiai azokat gyakran radioaktív bomlóvá teszi. Ez a folyamat a neutronaktiválás A radioaktív izotópok közül mintegy 20 a 10 napon túli, és kb. 4-5 az egy éven túli felezési idejű izotóp. A környezet szempontjából a nemes-gáz izotópok és az illékony fémek a fontosak, ugyanis ezek juthatnak ki az atomerőművekből. Ebből a szempontból a forralóvizes reaktorok kedvezőtlenebbek, ugyanis a radioaktív. A radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások fontos szerepet játszanak az ipar számos más területén, a mezőgazdaságban és a tudományos kutatásban. Forrás: - tankönyvtár.hu- Villányi Attila: Kémi A szén három izotópja közül csak a 14-es tömegszámú szénizotóp radioaktív. A radioaktív izotópok lehetnek természetes eredetűek, létrejöhetnek a maghasadási folyamatok során, és mesterséges úton is előállíthatók. Az izotópokat széles körben alkalmazzák a műszaki és az orvostudományban is. A mechanikai, kémiai.

FONTOS! A NYILT NAP BIZONYTALAN IDŐRE ELHALASZTVA! Bővebb információ a Látogatás cégünknél / Nyílt nap menüpont alatt található. Az Izotóp Intézet Kft. radioaktív izotópok és egyéb termékek kutatásával, fejlesztésével, gyártásával foglalkozik, melyeket széles körben alkalmaznak, főként az egészségügy, a kutatás és az ipar területén A szkenner megmutatja a hordóban lévő anyag elhelyezkedését, sűrűségét, valamint a benne lévő radioaktív izotópok mennyiségét és minőségét is. A feldolgozás első lépése a válogatás, amit a 2015-ben felújított válogatóboxban végeznek. A technológia lehetővé teszi, hogy a hulladék osztályozását a kezelő. A radioaktív izotópok felhasználása Felhasználásuk alapvetően két tulajdonságuknak köszönhető: a. A sugarak nagy energiája. b. Könnyű kimutathatóság; Felhasználási területek: a. Gyógyászat. b. Fertőtlenítés. c. Tartósítás. d. Indikáció (nyomjelzés) (A radioaktív izotópok keletkezése állandó sugárveszélyt.

Radioaktív bomlási törvény: Felezési idővel: t A 0 e O Bomlási törvény Minden radioaktív mag visszafordíthatatlanul bomlik, és ha elég időt adunk neki, stabil atommaggá válik. Azt azonban nem mondhatjuk, hogy egy radioaktív mag átlagos élettartammal rendelkezik. Minden atommag saját valószínűséggel bomlik A radioaktív izotópok atommagjai bomláskor vagy csak α-, vagy csak β- sugárzók, de mindkét bomlást γ- foton kibocsátása kíséri. A radioaktív sugárzás következtében a sugárzó anyagnak csökken a tömege, a sugárzó anyag másfajta anyaggá alakul

Izotóp Intézet Kft

 1. Radioaktív izotópok a testünkben - akár életünk végéig: A prosztata brachyterápia Author: Dr. FR�HLICH Georgina Subject: �let �s Tudom�ny - OTKA cikkp�ly�zat Created Date: 3/29/2015 5:37:31 P
 2. Radioaktív izotópok. Az instabil atommagok és hosszabb-rövidebb idő elteltével alacsonyabb energiaszintű állapotba mennek át, és eközben emberi érzékszervekkel nem észlelhető, de műszerekkel jól kimutatható radioaktív sugárzást bocsátanak ki. Ezeket radioaktív izotópoknak, magát az átalakulást radioaktív bomlásnak.
 3. Mesterséges eredetű radioaktív izotópok - Izotóplaboratóriumok - Nukleáris energia termelés - baleseti - üzemszerű: T, 14C, 85Kr, I-izotópok 440 MWe 1 év alatt termel: 2,7e19 Bq, ebből illékony nemesgáz: 5,6e18 Bq 131I: 5,6e17 Bq 89Sr: 1,1e18 Bq 90Sr: 1,9e16 Bq 137Cs: 1,8e16 Bq 144Ce: 5,6e16 B

A mesterséges radioaktivitás, az izotópok - Tudomány

4. § (1) * A radioaktív hulladékok tároló létesítményben való átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének biztonsági célja a radioaktív hulladékban lévő, az emberre és a környezetre veszélyt jelentő radioaktív izotópok elzárása és elszigetelése a bioszférától és az arra hatást gyakorló környezeti. Radioaktív felhők a semmiből. A stockholmi sugárzás-detektorok a közelmúltban radioaktív izotóp-szivárgást érzékeltek, melynek forrása úgy tűnik valahol a Balti-tenger közelében lehet.. Bár a R jelentése szerint a sugárzás szintje nem veszélyes az emberekre, jóval meghaladja a normális, eseménytelen időkben mérhető szintet

A radioaktív izotópok mérése a sugárzás detektálásával történik, általában GM-csövet, vagy szcintillációs detektort használunk. A detektorok segítségével a sugárzás részecskéinek egy részét tudjuk észlelni, vagyis impulzusokat tudunk megszámolni. Az időegység alatt számlált impulzusok száma arányos a 1 Radioaktív izotópok a testünkben A prosztata belső sugárkezelése A legtöbb embernek a háta is borsódzik, ha arra gondol, hogy sugárzó anyaggal kell kapcsolatba lépnie. Ennél is bizarrabbnak tűnhet, ha azt testünkbe akarják juttatni, kiváltképp, ha életünk végéig bent is hagyják azt. Pedig a sugárterápia egyik formája, az úgynevezett brachyterápia során pontosan.

A csernobili atomerőműben óriási robbanás történt, melynek hatására radioaktív anyagok kerültek a levegőbe (jódizotóp is többek között), melyek a légáramlással messzire kerültek, és pár nap alatt már a kontinens másik végén is mérhető volt a sugárzás. Ebből, bár nem nagy mértékben, de hazánk is kapott A szóban forgó (egyébként radioaktív) izotópok felezési ideje alapján egy méretes szupernóva-robbanás ment végbe valamikor az elmúlt 15 millió évben, ennek maradéka viszont még ma is folyamatosan hullik az égből, hiszen az üledékes rétegekben talált példányok (amelyeket ősi, mágneses kristályokat kreáló és azokat. A radioaktív izotópok átalakulása úgy zajlik le, hogy egy adott anyagmennyiségben egységnyi idõ alatt a még átalakulásra váró magoknak mindig azonos hányada alakul át. Ha egy radioaktív izotóp atommagjában lezajlott az átalakulás, akkor az a mag többé nem vesz részt ugyanabban az átalakulásban Ezen izotópok egyike se található meg a Földön, s csupán kozmikus robbanások útján kerülhetnek ide. - tette hozzá Zhenghai Liu, aki szintén Illinoisi Egyetem hallgatója és társszerzője a tanulmánynak. Mivel e két izotóp radioaktív, a mennyiségük is folyamatosan csökken, ha valahol rábukkanunk ezekre az. A radioaktív izotópok néhány alkalmazása: 358: Az alkalmazás általános módszerei: Radioaktív izotópok mint nyomjelzők: Radioaktív márkázók: Tökéletes fizikai keveredésen alapuló nyomjelző-kísérletek: Az atomok kémiai azonosságán alapuló nyomjelző-kísérletek: Radioizotópok mint ionizáló tényező

radioaktív izotópok eloszlásának vizsgálata a sugárzás fényképlemezen való rögzítése útján (Szavak: 10, 8, 12, 10, 1, 8, 14, 4, 9, 5 betűs) becquerel (9 betűs) a radioaktív sugárforrás aktivitásának mértékegysége (bomlás/mp) (magfizika) (idegen szóval Földkérgi radioaktív izotópok a szépség, egészség és szerelem szolgálatában ? Somlai János, Kovács Tibor Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158 A radioaktív izotópok a szervezetbe kerülhetnek (27. ábra) egyrészt belégzés (inhaláció) útján, (melynek következménye a tüdő terhelése lehet, vagy ha nem csak lerakódik, hanem a véráramba is bekerül, sugárterhelést okoz a test többi részén is), másrészt lenyeléssel (ingesztió) az ivóvíz és az élelmiszerek.

Radioaktív izotópok felezési ideje . Izotóp Felezési idő; 3: H: 12,3 é Ilyen sugárzás: α, β, γ Alfa-sugárzás Béta sugárzás Gamma sugárzás A radioaktív izotópok gyakorlati alkalmazása Izotópdiagnosztika Nyomjelzés Hevesy György Nobel-díj Kormeghatározás Hevesy György (1895-1966) A radioaktív nyomjelzés felfedezője, az izotópfogalom kiteljesítője. Nobel-díj (1944) Radioaktív izotópok előállítása. Általános módszerek. Radioaktív izotópok előállítása Általános módszerek Természetes radioaktív izotópok kinyerése U-238 Th-234 Pa-234 U-234 Th-230 Ra-226 Rn-222 4,5e9 év 24,1 nap 1,2 min 2,5e5 év 8e4 év 1620 év 3,825 nap . Részletesebbe Radioaktív nyalábokkal számos olyan atommagot tanulmányozhatunk, amelyek szerkezete kevéssé vagy egyáltalán nem ismert. Az izotópoknak ilyen, eddig kísérletekben alig vizsgált csoportját alkotják a könnyő, neutronban gazdag atommagok. Ezek az egzotikus izotópok az izotóptérképen az ún. neutron leszakadási vona 2.4. A radioaktív sugárzások gyakorlati alkalmazásai (Kiegészítő anyag) MESTERSÉGES RADIOAKTIVITÁS Az első mesterséges atommag-átalakítást Rutherford hozta létre 1919-ben.Wilson-féle ködkamrába..

A radioaktív sugárzás felfedezése alkalmából a kutatók addig nem ismert, radioaktív elemeket különítettek el. Elemezték az új jelenség különféle formáit, majd megalkották az izotópok és a radioaktív bomlás fogalmát Izotópok és radioaktív sugárzások Radioaktív sugárzások biológiai hatásai. A sugárterápia alapelvei, megvalósítása Vig Andrea 2009_02_16 Diagnosztikai és terápiás módszerek biofizikai alapjai PTE Biofizikai Intézet Kémia - atomok, molekulák közti kölcsönhatások Kölcsönhatások szubatomi részecskék között.

Ez még egyelőre csak egy elmélet, de ugyan még nincs kimondva, de lehet, hogy megtalálható a Földön a bizonyíték a gyilkos szupernóvákra: ősi radioaktív izotópok, amik csak felrobbant csillagokból kerülhettek a bolygónkra. Ezért vizsgálják például a vas-60-as izotópot. Fields elméletét a plutónium-244 és a szamárium. Radioaktív izotópok. Egyelemkülönbözőtömegű(tömegszámú-A)formái; Egy elem izotópjainak a magjai azonos számú protont (rendszám - Z)és A radioaktív bomlás véletlenjelenség, egy adott atommagról nem lehet megállapítani, hogy mikor fog elbomlani, viszont az elbomlásának időbeni. Az izotópok törekednek a megfelelő proton-neutron arány elérésére, ami magátalakuláshoz vezet, ez pedig sugárzással jár. Bár nem minden izotóp radioaktív, többségük ilyen, sugárzást bocsát ki magából, amely az orvostudomány számára is hasznos lehet Cukros folyadék radioaktív izotópok helyett - MR-vizsgálat a rák kimutatására. Daganatok.hu 2013. július 15. Az orvosok így sugárzó izotópok nélkül is pontos képet kaphatnának a daganat méretéről és elhelyezkedéséről - írja a LiveScience beszámolója Röntgenforrásként olyan radioaktív izotópok is alkalmasak lehetnek, amelyek bomlásuk során röntgensugárzást bocsátanak ki. Az egyik ilyen jelenséget produkáló bomlás mód lehet, az ú. n. belső konverzió (angolul internal transition = IT), amely során a felszabaduló energiát nem egy gamma sugárzásként emittálódott foton viszi el az atommagból, hanem valamelyik belső.

A Nukleáris Medicina radioaktív izotópok sugárzását használja fel a különböző betegségek diagnosztizálására illetve kezelésére. Míg a Radiológiai valamilyen külső energia (pl.: röntgensugár) segítségével vizsgálja az emberi testet, a Nukleáris Medicinában használt izotópok a test belsejében bizonyos helyeken. A legfontosabb 100 radioaktív izotóp főbb adatai: 27: Fontosabb radioaktív izotópok és izotópkészítmények főbb tulajdonságai: 36: Radioaktív izotópok általános jellemzői: 40: Zárt sugárforrások főbb jellemzői: 52: Magsugárzások mérésére alkalmazot fontosabb detektor- és mérőműszer-típusok: 61: Detektorok: 6 A radioaktív izotóp elérte a sztratoszférát, ahol körbeutazta a világot. A gáz egy része Antarktiszra jutott el, ahol a Déli-sarkvidék jegére lerakódva azóta is megmaradtak. A klór-36 máshogy viselkedik, mint az egyéb izotópok

4. hét: A nyomjelzés alapjai. A radioaktív nyomjelző kiválasztásának szempontjai 5-6. hét: Gyakrabban használt radioaktív nyomjelzők előállítása (általános módszerek) 3H, 14C, 32P, 35S és 36Cl előállítása, a nyomjelző atom helye és eloszlása a molekulában. Radioaktív izotópok elválasztási módszerei Az izotópok ugyanazon elem atomjainak különböző formái. A radioizotópok is egyfajta izotópok. Ezek az izotópok azonban eltérőek, mivel ezek radioaktívak. Ez azt jelenti, hogy ezek az izotópok radioaktív bomláson mennek keresztül. Az atomok radioaktív bomláson mennek keresztül, ha atomjaik instabilak a —>radioaktív izotópok bomlásából keletkező, az atommagból kilépő sugárzás. Az élő szervezetre gyakorolt hatása főleg az —>ionizáción alapul; biol. hatása a sugárzás típusától, erősségétől függ, egy bizonyos —>dózis fölött károsítja a sejteket, szöveteket A Szarvasi Öntözési és Rizstermelési Kutatóintézetben érdekes kísérletek folynak. Különféle növények táplálkozását vizsgálják radioaktív izotópok felhasználásával. Vizsgálják az izotóppal kevert táptalajból nőtt növények sugárzását. A Nemzetközi Atomenergia ügynökség tudományos kutatóval ez élen öttagú filmes csoportot küldött hazánkba, hogy. a meglév ő természetes radioaktív izotópok felderítésére, detektálására is. Mind a természetes, mind a mesterséges radioizotópok viselkedésér ől szerzett ismeretek a természetes és természet közeli ökoszisztémákban segítenek az adott izotóp ökológiai szerepét jobban megérteni, valamint segít a környezeti.

27vilaglex - Kislexikon

A hatásfokok ismeretében számítsa ki a detektált izotópok aktivitását! Határozza meg a detektor hatásfokfüggvényét az adott távolságra vonatkozó pontforrás geometriára. Pontszerű radioaktív forrás aktivitásának meghatározása. Határozza meg egy, a gyakorlatvezető által megadott forrás aktivitását Radioaktív izotópok diagnosztikai alkalmazása - Dr. Somogyi György et al. Illusztrátorok: Bánfi Lászlóné Borító tervezők: Pécsi Gábor Kiadó: Medicina Kiadás éve: 1968 Kiadás helye: Budapest Nyomda: Franklin Nyomda Kötés típusa:: fűzött kemény papír kiadói borítóban Terjedelem: 260 oldal Nyelv: magyar Méret.

A levegőben lebegő aeroszolokra tapadt Po izotópok a főbűnösök az ember természetes sugárterhelésében. Radioaktív bomlás : a mag állapotából nem következik, hogy az mikor fog elbomlani. Tehát nincs determinizmus, ha a determinizmus alatt azt értjük, hogy a kezdeti feltételek + mozgásegyenlet egyértelműen meghatározza. A radioizotópos termoelektromos generátor (angol rövidítéssel RTG - Radioisotope Thermoelectric Generator) olyan berendezés, mely a radioaktív izotópok természetes bomlásából származó hőt hasznosítja; a Seebeck-hatás segítségével elektromos árammá alakítja. A Naptól távolra küldött űrszondák használják a működésükhöz szükséges energia előállítására. fajtáját és energiáját, valamint a radioaktív jel jelzett molekulán belüli helyzetét kell meg-vizsgálni. A sugárzás jellemzői és a jelzett élettudományi kutatásokban a β-sugárzó izotópok (H-3, C-14, P-32, S-35) felhasználá-sa a legelterjedtebb. Új gyógyszerek fejleszté - sében, a hatóanyagok metabolizmus- és far A radioaktív izotópok alkalmazásával vizsgálta a növények és állatok anyagcsere-folyamatait. A módszer lényege, hogy apró mennyiségben hozzákeverik a radioaktív izotópot a vele kémiailag azonosan viselkedő elemhez, amely bármely szervezetbe juttatva sugárzással jelzi a megtett útvonalat A radioaktív izotópok energiát termelnek és a tudományban, az orvostudományban és az iparban szolgálnak. Stabil izotópok. A stabil izotópok stabil proton-neutron kombinációval rendelkeznek, és nem mutatnak pusztulást. Ez a stabilitás az atomban lévő neutronok mennyiségéből származik. Ha egy atomban túl sok vagy túl kevés.

A reaktorzóna súlyos károsodása következtében a radioaktív izotópok olyan mennyiségben juthatnak ki a környezetbe, ami már veszélyezteti a lakosságot (1014-1015 Bq). Ebben az estben a lakosságra vonatkozó BEIT-eket részlegesen végre kell hajtani. 6. Baleset. Súlyos balese - radioaktív izotópok (Ra-226, Co-60, Ir-192) Sugárzások osztályozása II. *Csak megfelelő nagyságú energia esetén hoznak létre ionizációt. Elektromágneses spektrum elegendő energia az ionizációhoz

Index - Tudomány - Ezért ne lopj radioaktív izotópo

radioaktív szennyeződés: a —>radioaktív izotópok okozta szennyeződés. Ált. a radioaktív anyagokat felhasználó intézményekből kerülnek a természetbe, a —>természetes vizekbe, ahol az élővi Ugyanakkor, az energetikai felhasználás mellett, a radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások felhasználása kiterjed például az egészségügyi ellátás, a mezőgazdaság, az ipar és az űrkutatás területére is. A teljesség igénye nélkül néhány fontos és érdekes felhasználási terület

Magyarország légterében is észlelték a radioaktív felhőt

Radioaktív jód Körinf

A radioaktív izotópok környezet-egészségügyi hatása jelentős, ugyanis a szervezetünkben bekövetkező a természetesnél nagyobb számú bomlások növelhetik egyes betegségek például a daganatos megbetegedések kockázatát, így a modern környezettudománynak elengedhetetlen feladata a környezetben előforduló izotópok. radioaktív izotópok keletkezése a természetben. 15 óra: A radioaktív izotópok mesterséges forrásai. Radioaktív izotópok az atmoszférában, hidroszférában és litoszférában, bekerülésük az élő szervezetekbe. Laboratóriumi gyakorlat: 1. Gázionizációs detektor alapvető funkcióinak megismerése, mérési paraméterek. A korszerű orvosi diagnosztika nélkülözhetetlen elemévé vált a radioaktív anyagok fölhasználása. Ezen az elven működik például a PET..

Az izotópok Általános kémia Sulinet Tudásbázi

Ennek révén a gyémántok - radioaktív forrásuk révén - akár évezredekre szólón is szolgáltathatnak energiát. A gyémántrács belsejébe zárt izotópok ugyanis nagy energiájú elektonokat bocsátanak ki, lényegében lőnek ki magukból, amikor nukleáris hasadás történik A holland közegészségügyi hatóság szerint az adatok elemzése alapján a radionuklidok (radioaktív izotópok) Nyugat-Oroszországból származnak. A radionuklidok mesterségesek, magyarán ember hozta őket létre. A nuklidok összetétele pedig arra utal, hogy egy atomerőmű fűtőanyaga károsodhatott - írták a hollandok.

Környezettechnika | Digitális TankönyvtárAz atomenergia és radioaktív sugárzások felhasználása

A radioaktív sugárzás tulajdonságai: α-sugárzás: •kétszeresen ionizált He atommagokból áll •két proton és két neutron alkotja az atommagból kilépő α -részecske energiája 4-7,5 MeV közé esik, sebessége 107 m/s nagyságrendű •A részecskéknek nagy az ionizáló képességük, ezért rövid úton elvesztik energiájuka Radioaktív izotópok gyakorlati alkalmazása izotópos nyomjelzés Rákos betegségek gyógyítása 60Co izotóppal Kormeghatározás 14C izotóppal Az atom elektronszerkezete Elektronhéj: Az atommagtól adott távolságban lévő elektronok összessége Vegyérték elektronok: A külső le nem zárt elektronhéjon (ritkábban a belső. Adja meg keresési lekérdezését. Nincs bejelentkezve.Kurzus adata A radioaktív bomlás az az eljárás, amelyben az instabil izotópok sugárzást bocsátanak ki. Az instabil izotópok instabil atommagok. Egy atom instabillá válhat számos ok miatt, mint például a nagyszámú proton jelenléte a magokban, vagy a neutronok nagy száma a magokban Az antarktiszi gleccserek máig őrzik a hidegháborús fegyvertesztek nyomait, egy új kutatás szerint még mindig fellelhető a radioaktív klór a jégtömbökben - olvasható az Amerikai Földtani Unió oldalán. Ez arra utal, hogy az Antarktisz régióiban a radioaktív elemek tárolása és kibocsátása eltér a korábbi becslésektől radioaktív izotóp fordítása a magyar - angol szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén

 • Vicces mondatok idézetek.
 • Parketta szegélyléc obi.
 • Hörgőgyulladás kezelése házilag.
 • Zorall sörolimpia 2017 jegyárak.
 • The doc.
 • Natúr joghurt ízesítése.
 • Babérfa.
 • Intercom film.
 • Nyugtalanul alszik a baba.
 • Szte jgypk tanító.
 • Violinkulcs png.
 • David bowie.
 • Canon ételfesték.
 • Édeskömény jamie oliver.
 • Flörtölési tippek férfiaknak.
 • Cukorbetegség gyógyítása alternatív módszerekkel.
 • Mellnövelés természetesen.
 • Fagydaganat kezelése.
 • Jó munkahely kritériumai.
 • Nero cover designer magyar.
 • Finnországi munkák magyaroknak.
 • Balaton harcsa rekord.
 • Star wars lázadók rövidfilmek.
 • Bibliai történetek gyerekeknek letöltés.
 • Orrfolyás ellen gyerekeknek.
 • Best fit jelentése.
 • Mongoose mtb.
 • Darth plagueis.
 • Nappali étkező térelválasztó.
 • Havi menü.
 • Okos ember ismérve.
 • Tony stark house.
 • R capa.
 • Angol kifejezések beszélgetéshez.
 • Szerelvénybolt budapest 11. kerület.
 • Kollégium lista.
 • Világítótorony tetoválás jelentése.
 • Orvosi lelet fordító.
 • Bársony istván gamf.
 • Zsírszövet növelése.
 • Végrendelet megtámadása illeték.